[REQ_ERR: COULDNT_RESOLVE_HOST] [KTrafficClient] Something is wrong. Enable debug mode to see the reason. Kiamaan Art Gallery | Home
    ?>
  • ?>
  • test
1 1

همکاری با کیامان


دامنه ی پشتیبانی هنرهای تجسمی مورد پذیرش در کیامان به هنر های معاصر و نیو آرت و اینتر اکتیو مدیا و هنر های بصری گرافیک و پرفورمنس و اینستالیشن و عکاسی محدود می شود که محدوده ی گسترده ای به شمار می آید و راه را برای درون گود آمدن سلیقه های پر شمار و گوناگونی هموار می کند.


برای برگزاری نمایشگاه در گالری کیامان ، خواهشمند است رزومه ی هنری و آثار مورد نظر خود را از یکی از راه های ارتباطی آمده در سایت به اشتراک بگذارید و برای رزرو زمان برگزاری نمایشگاه با ما در تماس باشید.گالری هنری کیامان


گالری کیامان در راه هم افزایی بینش و فراگیری هنر در استان البرز سر بر کرده است و در این راه از هنرمندان جوان و هنر دوستان از هر گروهی یاری می جوید.


هدف نخستین این گالری یافتن و پرورش دادن نیرو های جوان کرج است که با مشکل فضای فرهنگی و نمایشی دست و پنجه نرم می کنند و برای تولید، نمایش و فروش آثار خود و برای دیده شدن هنرشان مجبور هستند به تهران سفر کنند. سفری که تنها سفر کنندگان درد آشنا از چیستی و چونی آن آگاهند.

کیامان نویسRahmaniat


This NFT is for sale. ..... [ بیشتر بخوانید ]


روزمرگینگی - میترا اسلامی


 سالهاست که در دنیای من همه چیز معلق و واژگونه است. واژه زمان و مکان در ذهنم نقش و رنگی متفاوت پیدا کرده است. دنیایی چند ساحتی،لا مکانی و لازمانی. مجموعه پیش رو حاصل دریافت هایم از طبیعت و محیط پیرامونم می باشد. ..... [ بیشتر بخوانید ]


کیامان نویس: خودتان یک عنوان برای این متن انتخاب کنید


..... [ بیشتر بخوانید ]


دوستان


ایوان سپید

Ivan Sepid

نگارخانه درخت

Tree Art Gallery

نگارخانه هور

Hoor Art Gallery

گالری هما

Homa Gellry

گالری محسن

Mohsen Galleryآدرس نگارخانه کیامان