نمایشگاه گروهی


هنرمند: هنرمندان مختلف

موضوع: نقاشی

تاریخ برگزاری: 1396/2/29 به مدت ۸ روز


هنرمندان:

 • هانی انصاری
 • وحید بیک وردی
 • مونا باقری
 • علیرضا پویا
 • صحرا تقی پور
 • ارسلان تیغ نورد
 • مریم سلیمانی رافع
 • مهرآذین رضایی
 • شقایق سوزنکار
 • مریم فردوسی
 • نارنین مهرعلی
 • پردیس نوری
 • سارا مهرشاد

به کوشش: محمد رضا زوار جلالی

جمعه ۲۹ اردیبهشت الی ۵ خرداد

زمان: ۲۰-۱۶