نمایشگاه انفرادی نقاشی1396


هنرمند: ستاره فرهنگی #Setare_Farhangi

موضوع: نقاشی

تاریخ برگزاری: 1396/8/26 به مدت یک هفته


گالری کیامان برای بار دوم، محفلی برای نمایش تازه ترین کار های خانم ستاره فرهنگی فراهم آورده است که با رنگ های درخشان  و فیگور های جذاب نقاشی هایش فضایی امروزین و پاپ را پدید آورده است.

از بازدیدکنندگان گرانقدر دعوت می شود برای بازدید از این آثار ، از روز آدینه 1396/08/26 به مدت یک هفته از ساعت 16 تا 20 با دیدن این کارها، میهمان گالری کیامان باشند.